English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Sản phẩm Leadshine > Servo Products > Brushed DC Servo Motors

DCM57207 120W NEMA 23 Brushed DC Servo Motor
DCM57207 120W NEMA 23 Brushed DC Servo Motor
Cập nhật: 20/04/2014
Reliable industrial quality High performance, Low cost 30.3 VDC,120W NEMA23 frame size 2900 RPM rated speed / 3600 RPM peak 4...
Số lượng Đơn giá
1 3.600.000 VND
Còn lại :8

DCM50205 80W Brushed DC Servo Motor
DCM50205 80W Brushed DC Servo Motor
Cập nhật: 20/04/2014
Reliable industrial quality High performance, Low cost 24 VDC,80W 54mm frame size 3400 RPM rated speed / 4000 RPM peak 4000 C...
Số lượng Đơn giá
1 3.100.000 VND
Còn lại :10+

DCM50202A 50W Brushed DC Servo motor
DCM50202A 50W Brushed DC Servo motor
Cập nhật: 20/04/2014
Reliable industrial quality High performance, Low cost 24 VDC, 50W 54mm frame size 3500 RPM rated speed / 4600 RPM peak 4000 ...
Số lượng Đơn giá
1 2.500.000 VND
Còn lại :10+