English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Vòng bi ( bạc dạn hoặc ổ bi )

Vòng bi loại 694z 4x11x4 ( bạc đạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 694z 4x11x4 ( bạc đạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 18/09/2015
Material: Bearing Steel Inner diameter: 4mm Outer diameter: 11mm Thickness: 4mm Material Type : Alloy Steel
Số lượng Đơn giá
1 5.500 VND
100 4.500 VND
1000 3.500 VND
Còn lại :10+

Vòng bi loại 6000zz 10x26x8 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 6000zz 10x26x8 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 23/12/2014
Vòng bi loại 6000zz 10x26x8 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Số lượng Đơn giá
1 9.000 VND
100 8.500 VND
Còn lại :10+

Vòng bi loại 6900zz 10x22x6 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 6900zz 10x22x6 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 23/12/2014
Vòng bi loại 6900zz 10x22x6 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Số lượng Đơn giá
1 9.000 VND
100 8.500 VND
Còn lại :10+

Vòng bi loại 696ZZ 6x15x5 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 696ZZ 6x15x5 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 23/12/2014
Vòng bi loại 696ZZ 6x15x5 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Số lượng Đơn giá
1 5.500 VND
100 5.000 VND
Còn lại :10+

Vòng bi loại 684zz 4x9x4 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 684zz 4x9x4 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 23/12/2014
Vòng bi loại 684zz 4x9x4 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Số lượng Đơn giá
1 5.500 VND
100 5.000 VND
Còn lại :10+

Vòng bi loại 603zz 3x9x5  ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Vòng bi loại 603zz 3x9x5 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Cập nhật: 23/12/2014
Vòng bi loại 603zz 3x9x5 ( bạc dạn hoặc ổ bi )
Số lượng Đơn giá
1 5.500 VND
100 5.000 VND
Còn lại :10+