English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Các loại van khí nén , cylinders , máy nén khí

Van Khí nén 5/2 ( solenoid valve 5/2 )
Van Khí nén 5/2 ( solenoid valve 5/2 )
Cập nhật: 21/01/2013
Nguồn 24VDC Dùng điều khiển các loại pittong áp xuất 0,15~0.7MPA Hàng của Japan ( mới 95% )
Số lượng Đơn giá
1 100.000 VND
10 95.000 VND
50 92.000 VND
Còn lại :10

Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Cập nhật: 27/10/2012
Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Số lượng Đơn giá
Còn lại :10+