English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Products > Mechanical Robot > Các loại van khí nén , cylinders , máy nén khí

Solenoid valve 5/2
Solenoid valve 5/2
Update: 28/09/2013
Power 24VDC P : 0,15~0.7MPA
Quantity Price
1 4.35 USD
10 4.13 USD
50 4 USD
Residual :10

Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Update: 28/09/2013
Tất cả các sản phẩm liên quan đến khí nén
Quantity Price
Residual :10+