English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122

Visme bi
Visme bi
Cập nhật: 27/10/2012
Dùng trong nghiên cứu chế tạo các thiết bị chuyển động với độ chính xác 0.001mm như máy CNC ,máy khoan mạch ,máy thêu...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0