English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122

Visme bi
Visme bi
Update: 28/09/2013
Dùng trong nghiên cứu chế tạo các thiết bị chuyển động với độ chính xác 0.001mm như máy CNC ,máy khoan mạch ,máy thêu...
Quantity Price
Residual :0