English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Trục nâng

Trục nâng hành trình 50cm đồng trục
Trục nâng hành trình 50cm đồng trục
Cập nhật: 30/06/2017
Load Force: 750N Speed: 15mm/s Stroke Length:500mm Input Voltage: 12-24VDC Limit Switches: Built-in IP54
Số lượng Đơn giá
1 1.600.000 VND
Còn lại :2

Trục nâng hành trình 40cm đồng trục
Trục nâng hành trình 40cm đồng trục
Cập nhật: 30/06/2017
Load Force: 750N Speed: 8mm/s
Số lượng Đơn giá
1 1.500.000 VND
Còn lại :-2

Trục nâng nhỏ hành trình 10cm
Trục nâng nhỏ hành trình 10cm
Cập nhật: 13/12/2016
Hành trình 10cm , khối lượng trục nâng 750gam Động cơ 24VDC , tải trọng 90kg ,tốc độ nâng 6mm/giây
Số lượng Đơn giá
1 750.000 VND
10 720.000 VND
Còn lại :8

Trục nâng nhỏ hành trình 15cm có tín hiệu output
Trục nâng nhỏ hành trình 15cm có tín hiệu output
Cập nhật: 13/07/2015
Hành trình 15cm , khối lượng trục nâng 800gam Động cơ 24VDC , tải trọng 90kg ,tốc độ nâng 6mm/giây Có tín hiệu anolog đầu ra
Số lượng Đơn giá
1 1.350.000 VND
10 1.310.000 VND
Còn lại :-5

Trục nâng nhỏ hành trình 40cm
Trục nâng nhỏ hành trình 40cm
Cập nhật: 13/07/2015
Hành trình 40cm , khối lượng trục nâng 1200gam Động cơ 24VDC , tải trọng 30kg ,tốc độ nâng 35mm/giây
Số lượng Đơn giá
1 920.000 VND
10 890.000 VND
Còn lại :10+

Trục nâng nhỏ hành trình 15cm
Trục nâng nhỏ hành trình 15cm
Cập nhật: 27/10/2012
Hành trình 15cm , khối lượng trục nâng 800gam Động cơ 24VDC , tải trọng 90kg ,tốc độ nâng 6mm/giây
Số lượng Đơn giá
1 790.000 VND
10 760.000 VND
Còn lại :7

Trục nâng nhỏ hành trình 30cm
Trục nâng nhỏ hành trình 30cm
Cập nhật: 27/10/2012
Hành trình 30cm , khối lượng trục nâng 1000gam Động cơ 24VDC , tải trọng 90kg ,tốc độ nâng 6mm/giây
Số lượng Đơn giá
1 850.000 VND
10 820.000 VND
Còn lại :7