English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Sản Phẩm CNC

Khung máy CNC hành trình 580 mm*400 mm*75 mm
Khung máy CNC hành trình 580 mm*400 mm*75 mm
Cập nhật: 11/08/2015
X,Y,Z Working Area:580 mm*400 mm*75 mm Max. Feeding height:75mm Table size:750mm*480mm Acceptable material thickness:100mm Mat...
Số lượng Đơn giá
1 15.990.000 VND
Còn lại :0