English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Product details
Name: Omni wheel diameter 100mm (Update: 12/09/2013)
Weight
120 (gam)
Volume
200 (cm3)
Price
Number of Price
1 15.22 USD
10 14.35 USD
Residual
10+
Views
4,611
Document
Product information:
Hidden content 
Specification:
Number of Plates:1 ( easy connect with 2 ,3 ,4 wheels together )
Number of Rollers:8
Diameter : 100mm
Shaft Bearing diameter 10mm
Plate material : ABS
Axial width : 19mm
Roller material : Soft Rubber
Roller diameter 19mm
Roller bearing : Bearing
Net weight : 120gam
Load capacity : 15kg
Product made by roboconshop.com
 
Mỗi lớp có 8 bánh vệ tinh , tất cả các bánh vệ tinh và bánh lớn đều dùng bạc đạn loại tốt nên độ bền cao và giảm ma sát tối đa .
Thông số kỹ thuật
Đường kính : 100mm
Độ rộng : 19mm
Vật liệu sườn bánh : ABS
Vật liệu bánh vệ tinh : nhựa cứng trong lõi nhựa dẽo ở phía ngoài lớp vỏ tăng độ ma sát và bền hơn
Bánh vệ tinh : sử dụng 2 bạc đạn 3x9x5mm cho mỗi bánh
Khối lượng : 120g
Tải trọng : 15kg
Sản phẩm của roboconshop.com

Capture-(1).JPG

100mm-double.JPG

100mm-3.JPG

100mm-4.JPG

Related Products:

Omni wheel diameter 136mm
Omni wheel diameter 136mm
Update: 24/07/2013
New omni wheels easy connect with 2 ,3 ,4 wheels together
Quantity Price
1 17.39 USD
10 16.52 USD
Residual :10+