English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) KSM 10 (Cập nhật: 03/11/2017)
Khối lượng
30 (gam)
Thể tích
0 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 70.000 VND
10 65.000 VND
100 60.000 VND
Còn lại
10+
Lượt xem
3.117
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 
 KSM-10.JPG
Sản phẩm liên quan:

Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IA 19
Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IA 19
Cập nhật: 06/03/2017
Số lượng Đơn giá
1 170.000 VND
10 165.000 VND
100 150.000 VND
Còn lại :10+

Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IA 25
Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IA 25
Cập nhật: 06/03/2017
Số lượng Đơn giá
1 185.000 VND
10 180.000 VND
100 170.000 VND
Còn lại :10+

Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IS19
Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) IS19
Cập nhật: 25/03/2017
Số lượng Đơn giá
1 170.000 VND
10 165.000 VND
100 160.000 VND
Còn lại :10+

Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) KSM 15
Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) KSM 15
Cập nhật: 15/07/2017
Số lượng Đơn giá
1 70.000 VND
10 65.000 VND
100 60.000 VND
Còn lại :10+

Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) KSM 22
Bánh bi cầu ( Bánh xe mắt trâu ) KSM 22
Cập nhật: 15/07/2017
Số lượng Đơn giá
1 105.000 VND
10 100.000 VND
100 95.000 VND
Còn lại :10+
Kết quả hiển thị từ 1 tới 5 (trên 10 mục)
 |<  < 1 - 2  >  >|