English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: MG996R 10.5KG Torque Metal Servo (Cập nhật: 16/01/2013)
Khối lượng
60 (gam)
Thể tích
40 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 165.000 VND
10 160.000 VND
Còn lại
10+
Lượt xem
16.247
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 

Features:

Weight: 55g

Dimension: 40.7*19.7*42.9mm

Stall torque: 9.0kg/cm(4.8V),10.5kg/cm(6V)

 Operating speed:0.17sec/60degree(4.8v)0.14sec/60degree(6v)

Operating voltage: 4.8-7.2V

Temperature range: 0℃_ 55℃

 Dead band width:5us

This will be replacing the MG995.

MG995 Stall torque is 8.5kg/cm(4.8V),10kg/cm(6V) and Operating speed is 0.20sec/60degree(4.8v)0.16sec/60degree(6.0v). The MG996R has a little more Torque 9.0kg/cm(4.8V),10.5kg/cm(6V) and a little faster Operating speed 0.17sec/60degree(4.8v)0.14sec/60degree(6v). They have also upgraded the electronic board to an IC type board, for a much smoother action.
Connect Pin to Power :
Brown : GND
Red : V+
Yellow : signal

MG996R-mau-(1).jpg

MG996R.jpg

Sản phẩm liên quan:

RC servo SG90 9G Tower Pro
RC servo SG90 9G Tower Pro
Cập nhật: 03/01/2013
Dimensions: 22.6 x 21.8 x 11.4mm Weight: 9g Operating Speed (4.8V no load): 0.12 sec / 60 degrees
Số lượng Đơn giá
1 40.000 VND
10 35.000 VND
Còn lại :10+