English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Động cơ > Động cơ có hộp số

JGA25 370 12VDC 400rpm
JGA25 370 12VDC 400rpm
Cập nhật: 06/05/2019
Điện áp hoạt động: Từ 4 - 18VDC (Đỉnh 18VDC) Điện áp định mức: 12 VDC Tốc độ không tải 12VDC: 400 RPM Dòng không tải 50mA. Dòng...
Số lượng Đơn giá
1 105.000 VND
100 103.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ giảm tốc DCM37L246800 - 70k
Động cơ giảm tốc DCM37L246800 - 70k
Cập nhật: 08/11/2017
Động cơ chuyên dùng trong các ứng dụng máy bán hàng tự động, máy điếm tiền, máy đóng sách, kệ để tự động, máy đóng gói, máy đưa nô...
Số lượng Đơn giá
1 120.000 VND
100 110.000 VND
1000 95.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ giảm tốc GB37 Y555 16.4 12V 260rpm
Động cơ giảm tốc GB37 Y555 16.4 12V 260rpm
Cập nhật: 20/07/2017
Động cơ giảm tốc GB37 Y555 16.4 12V 260rpm
Số lượng Đơn giá
1 190.000 VND
10 185.000 VND
600 135.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 15RPM encoder 13ppr
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 15RPM encoder 13ppr
Cập nhật: 20/07/2017
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 15RPM encoder 13ppr
Số lượng Đơn giá
1 420.000 VND
10 400.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 100RPM encoder 13ppr
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 100RPM encoder 13ppr
Cập nhật: 20/07/2017
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 100RPM encoder 13ppr
Số lượng Đơn giá
1 420.000 VND
10 400.000 VND
Còn lại :0

Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 400RPM encoder 13ppr
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 400RPM encoder 13ppr
Cập nhật: 20/07/2017
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 400RPM encoder 13ppr
Số lượng Đơn giá
1 420.000 VND
10 400.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ giảm tốc dạng nhông xoắn 350w 50RPM
Động cơ giảm tốc dạng nhông xoắn 350w 50RPM
Cập nhật: 31/10/2016
Động cơ 350w tốc độ 50RPM giảm tốc hệ số 50:1 moment xoắn 22.5Nm
Số lượng Đơn giá
1 3.200.000 VND
10 2.900.000 VND
Còn lại :2

Động cơ Planet 24V 60w 30rpm encoder 13ppr
Động cơ Planet 24V 60w 30rpm encoder 13ppr
Cập nhật: 14/10/2016
DC motor 24V ,60W speed 9000rpm, encoder 13ppr. Planet gear box ratio 1:264k, Rated load torque 180kgf.cm Speed after gear box...
Số lượng Đơn giá
1 1.100.000 VND
10 1.050.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ Planet 24V 60w 45rpm encoder 13ppr
Động cơ Planet 24V 60w 45rpm encoder 13ppr
Cập nhật: 14/10/2016
DC motor 24V ,60W speed 6000rpm, encoder 13ppr . Planet gear box 45mm ratio 1:139k Rated load torque 95kgf.cm
Số lượng Đơn giá
1 980.000 VND
10 900.000 VND
Còn lại :-26

Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 600RPM
Động cơ giảm tốc DCM50-775 24VDC 600RPM
Cập nhật: 25/07/2016
Ứng dụng: Máy bán hàng tự động, máy điếm tiền, máy đóng sách, kệ để tự động, máy đóng gói, máy đưa nôi tự động , thiết bị văn phòn...
Số lượng Đơn giá
1 290.000 VND
20 270.000 VND
100 250.000 VND
Còn lại :10+
Kết quả hiển thị từ 1 tới 10 (trên 32 mục)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|