English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Product details
Name: Photo sensor combo 8 auto detect (Update: 24/07/2013)
Weight
60 (gam)
Volume
500 (cm3)
Price
Number of Price
1 19.57 USD
5 18.91 USD
10 18.48 USD
Residual
10+
Views
3,241
Document
Product information:
Hidden content 
User manual in English in attach file
Sử dụng cho robot tự động hoặc bán tự động , phù hợp với line trắng 3mm
Hướng đẫn sử dụng :
1. Đấu Bus bo quang trở và led vào bo main có kí hiệu ADC sensor.
2. Đấu bus bo main có ki hiệu là OUT vđk về bo master.
3. Cấp nguồn vào thì thấy 8 led đơn chớp 4 lần(dấu hiệu bo tốt).
4. Sau khi gắn vào robot thì tiến hành canh chỉnh lấy thông số trên sân như sau:
a. Đưa phần bo quang trở tới vùng sáng nhất trên sân thường là mầu
đỏ(không phải các vạch trắng) vùng nền trên sân .
b. Nhấn nút mode thì thấy 8 led đơn chạy từ ngoài vào trong.
c. Bạn có thể nhấn nút 0 cho tới nút 6 , các nút này cho ta các độ nhạy
khác nhau, nút 0 là nhạy nhất và nút 6 là ít nhạy nhất.
d. Sau khi nhân nút xong thì đưa vào vạch trắng trên sân để quan sát, nếu
chưa tốt thì đưa ra nền sân (không phải vạch trắng) để chụp lại nút
khác, rồi lại thử đưa vào vạch trắng để xem kết quả có ok không, nếu
ok rồi thì nhấn nút mode để thoát khỏi chương trình setup và lưu kết
quả lại vào eeprom thì thấy 8 led đơn sẽ chạy từ trong ra ngoài.
5. Vậy thì nếu ta quen tay thì chỉ mất tối đa 5 giây cho việc lấy line trên sân
mới  .


ADC-(1).jpg