English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: Cảm biến 10 bậc tự do MS5611 HMC5883L MPU6050 module MWC fly control sensor module GY-86 (Cập nhật: 05/10/2013)
Khối lượng
60 (gam)
Thể tích
4 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 400.000 VND
Còn lại
3
Lượt xem
10.510
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 
Description
10DOF module (3-axis gyroscope + triaxial accelerometer + three- axis magnetic field + pressure)
Immersion Gold PCB process
Use chip: MPU6050, + HMC5883L + MS5611
Power supply :3-5v
Means of communication: IIC communication protocol (fully compatible with the 3-5v System, circuit contain LLC)
Size: 2.2cm * 1.7cm
GY-86-(1).jpg

GY-86-2.jpg