English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Điện tử

Mạch cầu H BTS7960
Mạch cầu H BTS7960
Cập nhật: 25/03/2019
Board cầu H BTS7960 dùng IC kích Fet chuyên dụng, cho Fet luôn dẫn tốt nhất, tránh hiện tượng trùng dẫn, giúp công suất và hiệu nă...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

BOARD H-BRIDGE HI216
BOARD H-BRIDGE HI216
Cập nhật: 03/12/2016
Board cầu H HI216 dùng IC kích Fet chuyên dụng, cho Fet luôn dẫn tốt nhất, tránh hiện tượng trùng dẫn, giúp công suất và hiệu năng...
Số lượng Đơn giá
1 420.000 VND
5 410.000 VND
10 400.000 VND
Còn lại :-10

Step Driver DM556 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 50 VDC / 5.6A
Step Driver DM556 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 50 VDC / 5.6A
Cập nhật: 15/10/2013
The DM556 is a versatility fully digital stepping drive based on a DSP with advanced control algorithm. It brings a unique level o...
Số lượng Đơn giá
1 2.750.000 VND
5 2.650.000 VND
10 2.600.000 VND
Còn lại :1

Step Driver DM422C 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 40 VDC / 2.2A
Step Driver DM422C 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 40 VDC / 2.2A
Cập nhật: 15/10/2013
The DM422C is a versatility fully digital stepping drive based on a DSP with advanced control algorithm. It brings a unique level ...
Số lượng Đơn giá
1 1.450.000 VND
5 1.380.000 VND
10 1.200.000 VND
Còn lại :4

PID Driver for DC motor
PID Driver for DC motor
Cập nhật: 04/12/2012
Input 15VDC to 40VDC , 20A , using good for motor 24V 5W to 250W, encoder from 13ppr up to 2000ppr .
Số lượng Đơn giá
1 550.000 VND
10 530.000 VND
Còn lại :-5

Driver DCS810
Driver DCS810
Cập nhật: 21/11/2012
18-80VDC, 0-20A, 20-400W. Based on DSP control technology and high smooth servo control algorithm. Parameter visible tuning ...
Số lượng Đơn giá
1 3.100.000 VND
5 3.000.000 VND
10 2.950.000 VND
Còn lại :10+

Driver DCS303
Driver DCS303
Cập nhật: 21/11/2012
Input Voltage: 18-30VDC Output Current: 3 A (Cont.), 15A(Peak), Power range: 5-90W. Based on DSP control technology and high...
Số lượng Đơn giá
1 2.400.000 VND
5 2.320.000 VND
10 2.280.000 VND
Còn lại :9

Encoder 200 xung
Encoder 200 xung
Cập nhật: 27/10/2012
Encoder này dùng nhiều trong các thiết bị tự động Có thể dùng để đo quãng đường đi của robot tự động Độ bền cơ học cao
Số lượng Đơn giá
1 195.000 VND
10 185.000 VND
20 181.000 VND
Còn lại :10+