English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122

Omni wheel diameter 136mm
Omni wheel diameter 136mm
Update: 24/07/2013
New omni wheels easy connect with 2 ,3 ,4 wheels together
Quantity Price
1 17.39 USD
10 16.52 USD
Residual :10+

Wheels roboconshop
Wheels roboconshop
Update: 24/07/2013
Loại bánh xe này có thể dùng kết hợp với encoder , động cơ công suất nhỏ trục 6mm .Có thể lắp trực tiếp vào bằng keo hoặc lắp bằng...
Quantity Price
1 .87 USD
10 .83 USD
50 .78 USD
Residual :10+

Set mecanum 100mm wheel, satellites wheels with nylon bearings, set of 2 left and 2 right
Set mecanum 100mm wheel, satellites wheels with nylon bearings, set of 2 left and 2 right
Update: 24/07/2013
CNC aluminum body, each satellites has 4 wheel bearings reduce friction maximum, satellites wheel made ​​of nylon so high hardness...
Quantity Price
1 773.91 USD
2 765.22 USD
Residual :1

Set mecanum wheel 150mm( 2 left wheels and 2 right wheels),Bearing Rollers
Set mecanum wheel 150mm( 2 left wheels and 2 right wheels),Bearing Rollers
Update: 24/07/2013
A set of 150mm Mecanum wheels including 4 pieces. The Mecanum wheel is one design for a wheel which can move in any direction .
Quantity Price
1 191.3 USD
2 189.13 USD
5 185.65 USD
Residual :10+

Set mecanum wheel 100mm( 2 left wheels and 2 right wheels),Bearing Rollers
Set mecanum wheel 100mm( 2 left wheels and 2 right wheels),Bearing Rollers
Update: 24/07/2013
A set of 100mm Mecanum wheels including 4 pieces. The Mecanum wheel is one design for a wheel which can move in any direction .
Quantity Price
1 165.22 USD
2 163.04 USD
5 160.87 USD
Residual :10+

Tires  for aluminum wheels diameter 145mm
Tires for aluminum wheels diameter 145mm
Update: 08/11/2012
Dùng thay thế cho các loại bánh xe nhôm 145mm
Quantity Price
1 1.3 USD
Residual :10+

Tires  for aluminum wheels diameter 100mm
Tires for aluminum wheels diameter 100mm
Update: 08/11/2012
Dùng thay thế cho các loại bánh xe nhôm 100mm
Quantity Price
1 .87 USD
Residual :9

Bulley diameter 100mm using for omni wheel diameter 125mm
Bulley diameter 100mm using for omni wheel diameter 125mm
Update: 24/07/2013
Buli này dùng để gắn vào bánh xe Omni đường kính 125mm.
Quantity Price
1 4.78 USD
10 4.35 USD
Residual :7

Poly - urethane cord
Poly - urethane cord
Update: 08/11/2012
Dùng kết hợp với bánh xe kết cấu giảm tốc và buli Dùng nhiều trong các loại máy công nghiệp ,rất dai và độ bền cao.
Quantity Price
1 .78 USD
100 .7 USD
200 .65 USD
Residual :10+

Pulley ratio 1:3
Pulley ratio 1:3
Update: 08/11/2012
Pulley ratio 1:3
Quantity Price
1 3.48 USD
10 3.39 USD
20 3.04 USD
Residual :10+
Displaying results 31-40 (of 51)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|