English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Động cơ > Động cơ dùng cho xe điện

Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 500w 600rpm
Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 500w 600rpm
Cập nhật: 11/10/2016
Động cơ 24VDC 500w tốc độ 600rpm Chuyên dùng cho các loại xe điện Chế tạo xe điện trò chơi trẻ em
Số lượng Đơn giá
1 1.350.000 VND
10 1.300.000 VND
Còn lại :-2

Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 500w 2600rpm
Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 500w 2600rpm
Cập nhật: 25/03/2015
Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 500w 2600rpm
Số lượng Đơn giá
1 1.000.000 VND
10 960.000 VND
Còn lại :3

Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 350w 337rpm
Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 350w 337rpm
Cập nhật: 21/08/2014
Động cơ này chuyên dùng cho xe điện có bộ giảm tốc, có nhiều công suất khác nhau... tốc độ sau tải là 337rpm
Số lượng Đơn giá
1 1.200.000 VND
Còn lại :8

Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 350w 2600rpm
Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 350w 2600rpm
Cập nhật: 18/07/2013
Động cơ dùng cho xe năng lượng mặt trời hoặc là xe đạp điện .
Số lượng Đơn giá
1 790.000 VND
Còn lại :10+

Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 250w 2600rpm
Động cơ dùng cho xe điện 24VDC 250w 2600rpm
Cập nhật: 26/10/2012
Động cơ dùng cho xe năng lượng mặt trời hoặc là xe đạp điện .
Số lượng Đơn giá
1 690.000 VND
Còn lại :10

Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 250w 337rpm
Động cơ dùng cho xe điện có bộ giảm tốc 24VDC 250w 337rpm
Cập nhật: 26/10/2012
Động cơ này chuyên dùng cho xe điện có bộ giảm tốc, có nhiều công suất khác nhau... tốc độ sau tải là 337rpm
Số lượng Đơn giá
1 1.000.000 VND
Còn lại :6