English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: RC servo SG90 9G Tower Pro (Cập nhật: 03/01/2013)
Khối lượng
10 (gam)
Thể tích
6 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 40.000 VND
10 35.000 VND
Còn lại
10+
Lượt xem
16.119
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 
    Dimensions: 22.6 x 21.8 x 11.4mm
    Weight: 9g
    Operating Speed (4.8V no load): 0.12 sec / 60 degrees
    Stall Torque (4.8v): 10.2oz / in (1.98kg/cm)
    Temperature Range: -30 to +60 degree C
    Dead Band Width: 4 usec
    Operation Voltage: 3.5 - 8.4V

RC-servo-(1).jpg