English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: Động cơ Planet 24V 60w 45rpm encoder 13ppr (Cập nhật: 14/10/2016)
Khối lượng
950 (gam)
Thể tích
500 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 980.000 VND
10 900.000 VND
Còn lại
-24
Lượt xem
5.804
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 
 DC motor  24V ,60W speed 6000rpm, encoder 13ppr.
Planet gear box ratio 1:139k, L = 67.5mm.
Rated load torque 95kgf.cm
Speed after gear box 45 rpm
planet-60w-(1).JPG

planet-motor-1.jpg

drawing-planet-139k-13ppr.JPG