English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Chi tiết sản phẩm
Tên: Động cơ Planet 24V 60w 30rpm encoder 13ppr (Cập nhật: 14/10/2016)
Khối lượng
1000 (gam)
Thể tích
5000 (cm3)
Giá
Số lượng Đơn giá
1 1.100.000 VND
10 1.050.000 VND
Còn lại
10+
Lượt xem
6.573
Tài liệu
Thông tin sản phẩm:
Ẩn nội dung 
DC planet motor  24V ,60W speed 9000rpm, encoder 13ppr.
Planet gear box ratio 1:264k,
Rated load torque 180kgf.cm
Speed after gear box 30 rpm
planet-60w-(1).JPG

planet-motor-1.jpg

drawing-planet-264k-13ppr.JPG