English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm

Inverter Growatt 15000TL3-S công suất 15kw 3 pha
Inverter Growatt 15000TL3-S công suất 15kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 26.000.000 VND
Còn lại :1

Inverter Growatt 12000TL3-S công suất 12kw 3 pha
Inverter Growatt 12000TL3-S công suất 12kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 24.500.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 10000TL3-S công suất 10kw 3 pha
Inverter Growatt 10000TL3-S công suất 10kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 24.000.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 8000TL3-S công suất 8kw 3 pha
Inverter Growatt 8000TL3-S công suất 8kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 23.000.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 6000TL3-S công suất 6kw 3 pha
Inverter Growatt 6000TL3-S công suất 6kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 22.500.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 5000TL3-S công suất 5kw 3 pha
Inverter Growatt 5000TL3-S công suất 5kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 22.000.000 VND
Còn lại :1

 Inverter Growatt 5000MTL-S công suất 5kw
Inverter Growatt 5000MTL-S công suất 5kw
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 14.000.000 VND
Còn lại :1

 Inverter Growatt 3000-S công suất 3kw
Inverter Growatt 3000-S công suất 3kw
Cập nhật: 09/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 11.800.000 VND
Còn lại :5

Inverter Growatt 2000-S công suất 2kw
Inverter Growatt 2000-S công suất 2kw
Cập nhật: 09/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 10.500.000 VND
Còn lại :1

Inverter Growatt 1000-S công suất 1kw
Inverter Growatt 1000-S công suất 1kw
Cập nhật: 09/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 10.000.000 VND
Còn lại :2
Kết quả hiển thị từ 1 tới 10 (trên 250 mục)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|