English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122

Gia công cơ khí

Gia Công tiện mẫu bằng tay hoặc tiện CNC

Cập nhật ngày : 17/01/2015 Gia công tiện theo bản vẽ các loại vật liệu